Why Ignoring ثبت شرکت بین المللی در ایران Will Cost You Sales

مقدمه:

یکی از نوعیان شرکت‌ها که در ایران رایج است، شرکت سهامی خاص است. در این نوع شرکت، سرمایه‌گذاران می‌توانند از طریق خرید سهام به عنوان صاحبان و همچنین سهام‌داران در مجمع عمومی شرکت شرکت کنند. If you have any sort of inquiries relating to where and how to make use of موسسات ثبت شرکت در تهران, you can call us at the web-site. در این مقاله، انواع سهام در شرکت سهامی خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تعریف سهام:

سهام، واحدی است که نشان‌دهنده حقوق و وظایف متعددی است که شرکت به افراد فروخته است. در شرکت سهامی خاص، سهام‌داران از طریق خرید سهام، به اندازه سرمایه‌گذاری‌شان حقوقی در شرکت پیدا می‌کنند.

انواع سهام در شرکت سهامی خاص:

۱. سهام نمایندگی:

در صورتی که سهام نمایندگی فروخته شود، هر بار فروشنده سهام در یک سفته نمایندگی تایید شده، حق نمایندگی یکی از سهام‌داران ثبت شده را به او انتقال می‌دهد. در واقع، صاحبان سهام نمایندگی، سهامداران اصلی شرکت هستند و در مجمع عمومی شرکت حق رأی دارند. با خرید سهام نمایندگی، سرمایه‌گذار علاوه بر حقوق مالکیت، در تصمیم‌گیری‌های اصلی شرکت نیز مشارکت می‌کند.

۲. سهام عادی:

سهام عادی، نماینده حقوق صاحبان سهام در یک شرکت می‌باشد. این سهام‌داران تنها دارای حق مالکیت در شرکت هستند و دستورات بیشتر تصمیم‌گیری را به صاحبان سهام نمایندگی واگذار می‌کنند.

۳. سهام منفعل:

سهام منفعل، نمایندگانی از شرکت‌های دیگر می‌باشد که با استفاده از سرمایه خود در بورس، سهام یک شرکت سهامی خاص را خریداری می‌کنند. با خرید سهام منفعل، صاحبان سهام نمایندگی حق دستیابی به بخشی از سرمایه شرکت مورد علاقه را به دست می‌آورند. این سهام‌داران، حق نمایندگی و حتی رأی در مجمع عمومی شرکت را ندارند.

Free photo welcome back message with hand holding note
نتیجه‌گیری:

در این مقاله، انواع سهام در شرکت سهامی خاص مورد بررسی قرار گرفت. به طور خلاصه، سهام نمایندگی حقوق مالکیت و حقوق رأی را به سهامداران ارائه می‌دهد، سهام عادی تنها حقوق مالکیت را به صاحبان سهام می‌دهد و سهام منفعل حقوق تعیین‌شده‌ای را به صاحبان سهام نمایندگی فراهم می‌سازد. در نهایت، برای هر سرمایه‌گذار انتخاب نوع سهام مناسب با توجه به هدف و نیازهای خود مهم است.

Leave a Comment